Historisk arkiv

Norge valgt inn i FNs menneskerettighetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at vi nå er valgt inn som medlem av FNs menneskerettighetsråd. Samtidig er det nå arbeidet for alvor begynner. De tre neste årene skal vi delta aktivt i rådets arbeid ved å ta vår del av ansvaret og arbeide målrettet for fremme av menneskerettighetene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Sammen med USA ble Norge i dag valgt inn som medlem av FNs menneskerettighetsråd.

-Målet for vårt engasjement er klart: Å sikre at enkeltindivider får bedre beskyttelse mot overgrep og bedre tilgang til de rettigheter som er nedfelt i eksisterende normer og konvensjoner på menneskerettighetsfeltet. Norge går inn som medlem for å påvirke, sier Utenriksministeren.

- Som medlem av Rådet kommer vi til å fortsette arbeidet med forbud mot tortur og særlige utsatte gruppers rettigheter. Vi vil videreføre vårt engasjement for menneskerettighetsforsvarerne. Vi vil fokusere spesielt på mennesker på flukt i eget land. Vi vil vektlegge bedrifters samfunnsansvar. Vi vil arbeide for at spesiell oppmerksomhet blir viet ytringsfrihet, frie medier, og kvinners og barn rettigheter. Vi vil bruke vår stemme i Rådet til å påtale grove brudd på menneskerettighetene i undertrykkende regimer som ikke viser vilje til samarbeid eller forbedring, sier Støre.

-Diplomatene her i UD og ved våre utestasjoner har gjort en formidabel innsats med å fremme Norges kandidatur. Jeg er stolt av dem, sier Støre.