Historisk arkiv

Norge går inn for at utviklingsland får 10 prosent av H1N1-vaksinelager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge går, sammen med USA, Australia, Brasil, Italia, New Zealand, Sveits, Frankrike og Storbritannia, inn for at 10 prosent av landets lager av H1N1-vaksine gis til utviklingsland. - Vår egen beskyttelse mot sykdommer henger sammen med andre lands evne til å beskytte seg, sier utenriksminister Støre.

Norge går, sammen med USA, Australia, Brasil, Italia, New Zealand, Sveits, Frankrike  og Storbritannia, inn for at 10 prosent av landets lager av H1N1-vaksine gis til utviklingsland.

- Pandemier kjenner ingen landegrenser. Derfor henger vår egen beskyttelse mot sykdommer sammen med andre lands evne til å beskytte seg. De fattigste landene er særlig utsatte og derfor er dette krafttaket viktig, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Vaksinebidragene vil kanaliseres gjennom Verdens helseorganisasjon, WHO, som vil sikre at mange av de fattigste i utviklingsland får tilgang til beskyttelse mot influensaviruset. I Norge vil saken legges fram for Stortinget, som vil ta den endelige beslutningen når det gjelder det norske vaksinebidraget. 

- Vi har hatt mulighet til å være tidlig ute og sikre god vaksinedekning for den norske befolkningen og det er godt å vite at vi nå kan bidra globalt, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. 

- Dette er et viktig initiativ og en ny form for global solidaritet. De fattigste lider allerede under svake helsesystemer i mange utviklingsland. I tillegg kommer nå pandemien. Det er derfor helt nødvendig at vi sammen bidrar til å løse en global krise som ikke kjenner landegrenser. Prioritet må gis til de mest sårbare gruppene – særlig til gravide kvinner og til helsepersonell, sier utenriksminister Støre. 

Norges holdning omtales i dag i en pressemelding fra USAs president Barack Obama.