Historisk arkiv

Norge og Finland vil fjerne radioaktive fyrlykter i Østersjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Finland har undertegnet en avtale om å samarbeide med Russland for å fjerne radioaktive batterier i fyrlykter i Østersjøen og erstatte disse med miljøvennlige solcellepaneler.

Norge og Finland har i dag undertegnet en avtale om å samarbeide med Russland for å fjerne radioaktive batterier i fyrlykter i Østersjøen og erstatte disse med miljøvennlige solcellepaneler.

- Strontiumbatterier i fyrlykter langs den russiske kysten utgjør en fare for helse og miljø og dessuten en potensiell sikkerhetstrussel. Derfor er det viktig at Norge og Finland nå samarbeider med Russland for å løse disse utfordringene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utenriksminister Støre og Finlands utenriksminister Alexander Stubb undertegnet i dag en intensjonsavtale i Helsinki hvor partene forplikter seg til å samarbeide for å fjerne radioaktive strontiumbatterier i 71 russiske fyrlykter i Østersjøen. Russland og Frankrike vil fjerne de siste 16. Norge vil bidra med 47 millioner kroner og Finland med omkring 12,5 millioner norske kroner (1,5 millioner euro).   

- Fyrlyktsamarbeidet i Østersjøen inngår som en del av i Norges vellykkede atomsikkerhetssamarbeid med Russland hvor betydelige resultater er oppnådd. Norge fjernet i september i år det siste av i alt 180 strontiumbatterier i Nordvest-Russland. Det er derfor gledelig at samarbeidet med Russland på dette området nå videreføres i Østersjøen med Finland som bidragsyter, sier Støre. 

Fylkesmannen i Finnmark er prosjektansvarlig på norsk side.

Webcast fra undertegningen på finsk UDs nettsider og pressemeldingen  (på svensk) fra finsk UD.