Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

UD støtter norsk-russisk samarbeidsprosjekt ved Høgskolen i Bodø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har 25. august besluttet å bevilge 1,6 millioner kroner over en periode på tre år til et prosjekt ved Høgskolen i Bodø som skal bidra til økt kunnskap i Norge og Russland om den norsk-arktiske torskestammen.

Utenriksdepartementet har i dag besluttet å bevilge 1,6 millioner kroner over en periode på tre år til et prosjekt ved Høgskolen i Bodø som skal bidra til økt kunnskap i Norge og Russland om den norsk-arktiske torskestammen.

-Kunnskap står sentralt i regjeringens nordområdesatsing. Samarbeid med Russland likeså. Dette prosjektet bidrar til viktig kompetanseutvikling innen bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bodø, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen / Havforskningsinstituttet, Murmansk Biological Institute og Murmansk State Technical University. Gjennom prosjektet vil det utvikles en lærebok og oppslagsverk innenfor histologi og normalstruktur for den norsk-arktiske torskestammen. Arbeidet vil benyttes til kompetanse-utvikling og undervisning ved høgskoler og universiteter i Norge og Russland, eventuelt også i andre land.

-Regjeringen varslet i Nye byggesteiner i nord en nasjonal satsing på oppdrett av torsk. I den forbindelse er det viktig å sikre at vi har den nødvendige kompetansen for å sikre en bærekraftig utvikling av våre marine ressurser, sier utenriksministeren.

Gjennom tilskuddsordningen Barents 2020 støtter UD opp om regjeringens nordområdesatsing. Ordningens formål er å bidra med støtte til prosjekter som bygger kompetanse og produserer kunnskap i, om og for nordområdene.