Forsiden

Historisk arkiv

Norge kritisk til EU-forslag om handelsforbud med sel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

EU er i ferd med å vedta et forbud mot handel med selprodukter som kan bryte mot EUs internasjonale handelsforpliktelser. Europaparlamentet stemmer over forslaget 4.-7. mai. Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener et slikt forbud vil ramme Norge på urimelig måte.

EU er i ferd med å vedta et forbud mot handel med selprodukter som kan bryte mot EUs internasjonale handelsforpliktelser. Europaparlamentet stemmer over forslaget om forbud mot handel med selprodukter til EU i plenumssesjonen i Strasbourg 4.-7. mai. Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener et slikt forbud vil ramme Norge på urimelig måte.  

- Hvis EU vedtar et bredt forbud mot handel med av selprodukter, så truer det vår handlefrihet til egen marin ressursforvaltning. Norsk selfangst representerer en bærekraftig og fremtidsrettet høsting av havets ressurser. Vi forventer at EU tar på alvor det vitenskapelige fundamentet for norsk fangst. Dette er en alvorlig prinsipiell utfordring mot et land med et så tett samarbeid med EU som Norge har, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Utenriksminister Støre henstiller nå til EUs medlemsland om å vurdere nøye det vitenskapelige beslutningsgrunnlaget for sin avgjørelse. Europakommisjonens egen konsekvensutredning karakteriserer de norske fangstmetodene som fullt ut akseptable.  Hver avliving av en sel overvåkes av veterinær, og skytterne må avlegge årlige jaktprøver. Norsk selfangst er sannsynligvis den mest regulerte og den mest kontrollerte jakt av ville dyr som utøves noe sted i verden. 

Et forbud kan sette en farlig presedens for handel med dyreprodukter som er høstet på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte. Norge ønsker å gjenta tilbudet til Europakommisjonen om å samarbeide om å utarbeide en internasjonal standard for seljakt. 

- Vi må kunne forvente et aktivt og gjensidig forpliktende samarbeid om forvaltning av marine ressurser fra vår nærmeste samarbeidspartner. Et handelsforbud for selprodukter vil etter vår mening bryte med flere av EUs internasjonale handelsforpliktelser. For å sikre norske interesser, har vi derfor informert EU om at Norge vil be om konsultasjoner i WTO dersom EU innfører et omfattende forbud, sier Støre.