Historisk arkiv

Historisk arkiv

Størrelsen på Norges kontinentalsokkel i nord avklart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser har avgitt sin endelige anbefaling om yttergrensene for norsk kontinentalsokkel i nordområdene. Dette betyr at størrelsen på den del av havbunnen der Norge har ansvaret for ressursforvaltningen, blir endelig avklart.

- Dette skaper klare ansvarsforhold og forutsigbare rammevilkår for aktiviteten i nordområdene. Det sikrer Norge betydelige rettigheter og ansvar i et havområde på omkring 235.000 kvadratkilometer. Anbefalingen er derfor en historisk begivenhet av stor betydning for Norge, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Ifølge Havrettskonvensjonen har alle kyststater automatisk kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil fra kysten. Mange land, inkludert Norge, har imidlertid kontinentalsokkel som strekker seg lenger ut. Disse statene må forelegge dokumentasjon om dette for Kontinentalsokkelkommisjonen, som vurderer sokkelens yttergrenser i henhold til fastsatte kriterier. Deretter avgis en anbefaling til stater om hvor yttergrensene bør trekkes.  

- Dette skaper klare ansvarsforhold og forutsigbare rammevilkår for aktiviteten i nordområdene. Det sikrer Norge betydelige rettigheter og ansvar i et havområde på omkring 235.000 kvadratkilometer. Anbefalingen er derfor en historisk begivenhet av stor betydning for Norge, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  Foto: UD

- Anbefalingen legger grunnlaget for norsk fastsettelse av sokkelens yttergrenser i nordområdene. Dette fremmer ansvarlig ressursforvaltning, skaper et sikrere grunnlag for økonomiske investeringer og er en effektiv gjennomføring av havrettens regler i nordområdene, sier utenriksministeren. 

Kontinentalsokkelkommisjonens anbefaling skjer på grunnlag av dokumentasjon Norge leverte i 2006 for Polhavet, Barentshavet og Norskehavet. Kommisjonen har siden grundig vurdert dokumentasjonen og drøftet den med norske eksperter fra UD, Oljedirektoratet, Statens Kartverk og Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Ifølge anbefalingen omfatter den videre forlengelse av norsk kontinentalsokkel i nordområdene omkring 235.000 kvadratkilometer. Yttergrensene Norge skal fastsette på grunnlag av anbefalingen blir endelig. Anbefalingen berører ikke spørsmål i tilknytning til delelinjer mellom Norge og våre nabostater. 

- Jeg ønsker å rette en spesiell takk til de som har bidratt til at avgrensningen av Norges kontinentalsokkel i Nordområdene nå har blitt avklart. Dette har vært et meget godt samarbeid mellom eksperter i Utenriksdepartementet, i Oljedirektoratet, Statens Kartverk og på Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.