Historisk arkiv

Somalia legger frem informasjon om kontinentalsokkelen med norsk medvirkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Somalia blir det første afrikanske landet som presenterer denne type dokumentasjon. Norge har bl.a. bidratt med fageksperter som har gjort dette mulig. Arbeidet har skjedd i samråd med FNs spesielle representant for Somalia på vegne av Somalias føderale overgangsregjering.

Somalia blir dermed det første afrikanske landet som presenterer denne type dokumentasjon. Norge har bl.a. bidratt med fageksperter som har gjort dette mulig. Arbeidet har skjedd i samråd med FNs spesielle representant for Somalia på vegne av Somalias føderale overgangsregjering.  

- At Somalia nå legger fram dokumentasjon om sin kontinentalsokkel innenfor de frister som havretten setter, er et historisk skritt både for den framtidige nasjonale utviklingen i landet og for den internasjonale rettsorden, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

- Denne klargjøringen av ansvar og myndighet i havområder i samsvar med folkeretten er avgjørende for potensiell framtidig ressursforvaltning, og derved for framtidig velferd. Somalias skritt er derfor også et viktig budskap til andre stater, om hvordan også utviklingsland med langvarig væpnet konflikt kan oppfylle folkerettens krav, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Somalia har frist i mai 2009 for å legge fram dokumentasjon på at landet har kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil fra kysten. Utviklingsland som møter på særlige utfordringer når det gjelder datainnsamling, kan legge fram informasjon som sannsynliggjør kontinentalsokkelens utstrekning – og dette avbryter fristen. Somalia er det første landet som på dette grunnlaget oppfyller fristen. 

Den fremlagte informasjon tar ikke endelig stilling til kontinentalsokkelens omfang. Den sannsynliggjør imidlertid kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil fra kysten. Den slår fast at nabolands fremleggelse av informasjon ikke påvirker spørsmålet om framtidige delelinjers gang, som må bli gjenstand for forhandlinger. 

- Den somaliske overgangsregjeringen har tatt et vesentlig skritt for å trygge ivaretakelsen av fremtidige somaliske generasjoners interesser, sier utenriksminister Støre. 

Verken Norge eller norske selskaper har egne interesser i området. Norges bistand til FNs spesielle representant for Somalia og til Somalias føderale overgangsregjering må ses i sammenheng med vår prinsipielle støtte til en helhetlig og varig løsning på situasjonen i Somalia og som et uttrykk for Norges støtte til FNs spesielle representant i utføringen av hans mandat, i samsvar med Sikkerhetsrådets resolusjoner. 

Somalia har en av Afrikas lengste kyststrekninger, og har over snart to tiår vært preget av borgerkrig og omfattende humanitære lidelser. Siden 2007 er landets farvann dessuten hjemsøkt av sjørøverangrep mot den internasjonale skipsfarten. 

Framlegget er forberedt ved hjelp av Utenriksdepartementets folkerettslige ekspertise samt geovitenskapelig ekspertise fra Oljedirektoratet og fra FNs kontinentalsokkelprogram ved Grid-Arendal. I samarbeid med det vestafrikanske økonomiske fellesskapet (Ecowas) har Norge et tilsvarende bistandsprogram i de vestafrikanske landene. 

Den somaliske overgangsregjeringens og presidents endelige godkjenning ble gitt 6. april 2009 etter møter med deltakelse av ambassadør Hans Wilhelm Longva i Mogadishu.