Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Nordiske utenriksministre bekymret over den humanitære situasjonen på Sri Lanka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

På det nordiske utenriksministermøtet i Oslo mandag kom de fem ministrene med en felles erklæring om situasjonen på Sri Lanka.

De nordiske utenriksministrene hilste velkommen uttalelsen fra Sri Lanka Co Chairs (Norge, EU, Japan og USA) 3. februar om situasjonen på Sri Lanka.

Ministrene uttrykte dyp bekymring over den humanitære krisen som nå utspilles på Sri Lanka, der nærmere en kvart million mennesker er fanget i kryssild, med uakseptable tap av sivile som resultat. De gjentok sin oppfordring til Tamiltigrene og Sri Lankas regjering om å overholde internasjonal humanitær rett.

Det må innføres midlertidig opphold i kamphandlingene, slik at syke og sårede kan evakueres og humanitær hjelp fraktes inn i konfliktområdet. Sentrale humanitære prinsipper må respekteres.

Sivilbefolkningen må gis anledning til å forlate konfliktsonen, og humanitær hjelp må slippes inn, slik at den kommer fram til sivilbefolkningen, som nå lever i den ytterste nød. Videre må sikkerheten til hjelpearbeidere og medisinsk personell, blant annet fra Den internasjonale Røde Kors-komité (ICRC) og FN, sikres. Det er av avgjørende betydning at de som tar seg ut av konfliktsonen, blir behandlet i samsvar med internasjonale normer, og at FN og ICRC får en sentral rolle i mottaksapparatet.

De nordiske ministrene oppfordret partene i konflikten til å iverksette strakstiltak for å få en slutt på de menneskelige lidelsene, og til å sikre en dialog der alle parter kan delta med sikte på å komme fram til en politisk løsning, slik at det kan oppnås varig fred og forsoning på Sri Lanka.