Historisk arkiv

Rapport om fremtidig nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid overlevert de nordiske utenriksministre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Thorvald Stoltenberg overleverte sin rapport om nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid på et ekstraordinært nordisk utenriksministermøte i Oslo mandag 9. februar.

Stoltenberg fikk i juni 2008 i oppdrag av de nordiske utenriksministrene å utarbeide en uavhengig rapport om hvordan det nordiske samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål kan utvikles de neste 10 – 15 årene.

Under arbeidet med rapporten har Stoltenberg hatt samtaler med referansepersoner oppnevnt av de nordiske utenriksministrene, en rekke politikere fra regjeringspartier og opposisjon i de nordiske landene, samt med fagfolk fra ulike miljøer.

Utenriksministrene takket Thorvald Stoltenberg for rapporten, som nå vil bli vurdert nærmere i de respektive nordiske land. Utenriksministrenes politiske direktører ble gitt et særlig ansvar for å følge opp arbeidet fram til neste nordiske utenriksministermøte i Reykjavik i mai, hvor ministrene vil drøfte de konkrete forslagene.

  • Rapporten er nå offentliggjort og kan lastes ned her.
  • Pressemøtet i forbindelse med overleveringen av rapporten er lagt ut på nett-tv.