Historisk arkiv

Norge fornøyd med at valgopptelling har startet og appellerer til ro

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er tilfreds med at opptellingen etter gjennomføringen av president- og regionalvalget i Afghanistan nå er påbegynt. - Valget fant sted under krevende omstendigheter, sier Støre.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er tilfreds med at opptellingen etter gjennomføringen av president- og regionalvalget i Afghanistan nå er påbegynt. - Valget fant sted under krevende omstendigheter, sier Støre.
 
- Vi må nå avvente den endelige opptellingen av de avgitte stemmene for å se hvem som blir Afghanistans neste president, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre som  slutter seg til de mange som appellerer til valgkandidatene om å gi ro og tillit til klagekommisjonens arbeid og vente med å trekke bastante konklusjoner

- Det er nå opp til den uavhengige klagekommisjonen å vurdere påstander om valgfusk,  sier utenriksministeren.

Støre understreker at valget ikke ville ha vært mulig å gjennomføre uten nærværet av afghansk politi og sikkerhetsstyrker. Norske og internasjonale ISAF-styrker har også hatt viktige oppgaver.

- Deres tilstedeværelse gjorde det mulig for afghanske velgere å komme til valglokalene. Hver afghaner som har stemt, har også trosset Talibans trusler om vold og sluttet opp om valget. Det store flertallet av befolkningen ønsker fred og en slutt på volden, sier Støre.

- I tillegg har  FN og EUs observatørmisjon gjort en viktig jobb i å støtte opp om valget i Afghanistan. Uansett valgutfall representerer valget et viktig skritt framover i arbeidet med å bygge afghanske demokratiske institusjoner, sier utenriksministeren.

Norge har vært en del av den internasjonale observatørstyrken både i Kabul og Herat-provinsen i Vest-Afghanistan.