Historisk arkiv

- Viktig med gransking av dødsfall i Hviterussland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Det er med sorg og uro jeg registrerer at en sentral medarbeider i en av Hviterusslands opposisjonsgrupperinger er funnet død, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Det er med sorg og uro jeg registrerer at en sentral medarbeider i en av Hviterusslands opposisjonsgrupperinger er funnet død, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  – Våre kondolanser går i dag til Aleh Byabenins nærmeste. Samtidig vil jeg understreke at det er viktig at omstendighetene omkring dødsfallet blir klarlagt på en rask og grundig måte.

Den 36 år gamle journalisten Aleh Byabenin var grunnlegger av nettstedet Charter97.org.  Han var en nær medarbeider av tidligere viseutenriksminister Andrej Sannikaw, en av opposisjonens kandidater i presidentvalget som ventes å finne sted på nyåret. Fra flere hold er det stilt kritiske spørsmål ved myndighetenes raske konklusjon om at Byabenins død dreier seg om selvmord.

– Demokrati oppstår ikke av seg selv. Personlig engasjement fra samfunnsinteresserte enkeltmennesker er helt nødvendig. Det må ikke gis rom for den minste tvil om at slikt engasjement kan finne sted uten risiko for liv og helse. Det er derfor svært viktig at det blir en rask og grundig etterforskning av omstendighetene omkring Aleh Byabenins tragiske død, sier utenriksminister Støre.