Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

1,2 milliarder til nordområdesatsingen i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 1,2 milliarder kroner til ulike nordområdetiltak neste år i tråd med handlingsplanen ”Nye byggesteiner i Nord”.

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 1,2 milliarder kroner til ulike nordområdetiltak neste år i tråd med handlingsplanen ”Nye byggesteiner i Nord”. – Regjeringen prioriterer viktige satsinger knyttet til nordområdene. Vi følger opp løfter med penger, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Dette betyr blant annet en økning på 25 millioner kroner til kartlegging av geologiske ressurser i nord som kan gi grunnlag for mineralutvinning og 20 millioner kroner til det nyåpnede Fram-senteret i Tromsø. Regjeringen foreslår videre at det bevilges 20 millioner kroner til etablering av overvåkings- og varslingssystemet BarentsWatch, 45 millioner kroner til opprettelsen av et nytt polarforskningsprogram i Norges forskningsråd og 10 millioner kroner til bygging av ny værradar ved Gednje på Varangerhalvøya. Værradaren vil bidra til bedre varsling av farlig vær og dermed til å bedre sikkerheten for fiskefartøy og for den økende skipstrafikken langs kysten mot russisk område.  

- Vårt mål er at Norge fortsetter å være ledende på kunnskap om nordområdene og Arktis. Budsjettforslaget bidrar til økt norsk aktivitet, kunnskap og nærvær i nordområdene, sier utenriksministeren.

Over Utenriksdepartementets budsjett foreslår regjeringen å bevilge 349 millioner kroner til nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland. Dette er en økning på 48,8 millioner kroner fra 2010.

- I denne økningen ligger en oppfordring og forventing om at aktører i nord kommer med gode prosjektforslag. Særlig prosjekter med fokus på helse, miljø, utdanning og forskning vil kvalifisere for støtte, sier utenriksminister Støre.  

Regjeringens budsjettforslag innebærer en videreføring av flere sentrale satsinger. Blant annet 54 millioner kroner til oppfølging av den nasjonale satsingen på marin bioprospektering og 52 millioner kroner til kartlegging av havbunnen gjennom Mareano-programmet. Mareano genererer viktig kunnskap for forvaltningen som er nyttig i tilrettelegging for ulike næringsaktiviteter i området. En fullstendig kartlegging av havbunnen fra Lofoten til grensen til Russland vil være fullført i 2014 med dagens bevilgningsnivå til Mareano-programmet.

I Utenriksdepartementets budsjett for 2011 finnes en samlet framstilling av regjeringens økte nordområdesatsing.

***

Utenriksminister Støre orienterer Fylkestinget i Bodø 5. oktober om satsingen i nordområdene. Følg orienteringen på nett-tv. 

Se bilder på UDs side på Flickr

Til toppen