Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrket klimaprofil i utviklingspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen gir 27,1 milliarder kroner til kampen mot fattigdom i 2011. Økt innsats på ren energi og klimatilpasning styrker klimaprofilen.

- Vi er ett av få land i verden som innfrir FNs mål om høy bistand til kampen mot fattigdom, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  

Bistanden vil i 2011 utgjøre 1,02 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI).  

Regjeringen øker støtten til klimatilpasning med vekt på blant annet landbruk, kvinner og sikker tilgang til mat. Kvinnene driver Afrikas landbruk. Det er viktig at de er i stand til å takle klimaendringene. I tillegg trappes satsingen på ren energi kraftig opp. Støtten til mennesker berørt av naturkatastrofer øker også. 

- Klimaendringene skaper store utfordringer for de aller fattigste. Naturkatastrofer driver folk på flukt og ødelegger livsgrunnlaget. Det er derfor viktig at fattige i framtida er bedre rustet til å møte endringene, sier Solheim. 

Behovet for energi er stort i fattige land. Sikker tilgang til energi gir økonomisk utvikling og økt velferd. Det er samtidig viktig å sikre at utslippene begrenses. Finanskrisen har gjort det vanskeligere å finne penger til investeringer i nye energikilder i fattige land.

 - Vi dobler innsatsen på ren energi for å sikre fattige land tilgang på ren, fornybar energi. Den største økningen i energiforbruk vil komme fra utviklingsland de neste 50 årene. Satsing på ren energi er derfor også en viktig klimasatsing, sier Solheim. 

En viktig del av ren energi-satsingen er å få private investorer på banen. Støtten til Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) øker. I tillegg støttes energiprosjekter i Afrika og Asia med særlig vekt på India. 

Regjeringen øker innsatsen for å sikre fattige land større skatteinntekter. Det er også viktig å hindre at landene ulovlig tappes for milliardbeløp. 

- Utviklingen stopper opp når penger forsvinner på denne måten. Vi vil jobbe for å øke investeringer og handel med fattige land. Samtidig vil vi også se på nye måter å skaffe penger til utvikling, sier Solheim. 

Regjeringen viderefører sin satsing for konfliktløsing og fred, menneskerettigheter og humanitær bistand, kvinner og likestilling, godt styresett, institusjonsbygging og kampen mot korrupsjon. Samtidig fortsetter innsatsen for å bekjempe dødelighet blant barn og mødre. 

I 2011 foreslår regjeringen å øke bistanden på disse områdene:

  • Ren energisatsingen foreslås doblet til å utgjøre om lag 1,6 milliarder kroner.
  • Støtten til klimatiltpasset landbruk, matsikkerhet og forebygging av naturkatastrofer foreslås økt med 335 millioner kroner. 

Les mer om satsingen på ren energi her. 

Pressekontakt: Pressevakten for utviklingssaker, mob: 913 95 000 (ikke sms).

****

Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal være lett å lese. Solheims rådgivere bruker Liks til å teste hvor enkle tekster er å lese. Denne pressemeldingen har en verdi på 42. Det er det samme som i en vanlig avistekst. Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no.

Til toppen