Historisk arkiv

Ny avtale om EØS-midler undertegnet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og EU er enige om bidrag på nær 15 milliarder kroner for 2009-2014. - Vi er glade for at den nye avtalen om EØS-midler nå endelig kan undertegnes. Dette er et betydelig og solidarisk bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge og EU er enige om bidrag på nær 15 milliarder kroner for 2009-2014.
- Vi er glade for at den nye avtalen om EØS-midler nå endelig kan undertegnes. Dette er et betydelig og solidarisk bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge vil nå gå i dialog med alle mottakerlandene om hvilke områder som skal dekkes i hvert enkelt land. Det er naturlig at profil og prioriteringer i de ulike landene er forskjellige. Når det er oppnådd enighet med de enkelte land om fordeling av midler på de ulike innsatsområdene, vil neste fase med utrulling av programmer starte. Det er ventet at utlysning av midler og programmer vil begynne i 2011.

- Med de nye EØS-midlene har vi en historisk mulighet for å forsterke samarbeidet med EUs nyeste medlemsland. Mange land sliter med høy ledighet og en vanskelig økonomisk situasjon. Det er i norsk interesse å medvirke til økonomisk og sosial utvikling i disse landene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge vil bidra med nær 3 milliarder kroner (347 millioner euro) per år til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa i perioden 2009-2014.  Mottakere er de 12 nyeste EU-landene pluss Portugal, Hellas og Spania.

– Støtten fra Norge rettes mot områder hvor vi kan utgjøre en forskjell og som er i tråd med norske og felles europeiske interesser, sier Støre. Utenriksministeren oppfordrer norske aktører til å engasjere seg i gjennomføring av prosjekter med partnere i mottakerlandene.

Midlene skal støtte prosjekter innen miljø og klima, grønn næringsutvikling, helse, forskning, utdanning og kulturarv, arbeidsliv og sivilt samfunn og justisområdet. Rundt en firedel av midlene skal bidra til økt satsing på miljø og klima. En viktig nysatsing er tiltak for et anstendig arbeidsliv og sosial dialog.

Det er samtidig oppnådd enighet med EU om en ytterligere bedring av markedsadgang for fisk i perioden 2009-2014. Norge og EU undertegner en egen avtale om dette i dag.

Mer informasjon om EØS-midlene finnes på Europaportalen; www.europaportalen.no og www.eeagrants.org