Historisk arkiv

Norsk kandidat til styreledervervet for Den globale vaksinealliansen (Gavi)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har nominert stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) som kandidat til styreledervervet for Den globale vaksinealliansen (Gavi).

Regjeringen har nominert stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) som kandidat til styreledervervet for Den globale vaksinealliansen (Gavi). 

- Den globale vaksinealliansen har gjennom sitt arbeid med å vaksinere barn og utvikle nye vaksiner reddet millioner av menneskeliv. Gavi yter et avgjørende bidrag til den globale innsatsen for å realisere FNs tusenårsmål om helse. Jeg er derfor glad for at Norge kan fremme en så god kandidat som Dagfinn Høybråten til dette viktige ledervervet. Dagfinn Høybråten har en unik kombinasjon av kunnskap, erfaring og stort engasjement på feltet, sier statsminister Jens Stoltenberg. 

Høybråten tok over som uavhengig styremedlem i Gavi etter statsminister Jens Stoltenberg i 2006. Han har også sittet som medlem av alliansens styre siden 2009. Høybråten kjenner godt til Gavi-alliansens arbeidsområder og den viktige innsatsen for Tusenårsmålene og fattigdomsreduksjon. Gavi bidrar gjennom involvering av privat sektor og frivillige organisasjoner til bred mobilisering for global helse, ikke minst gjennom sitt arbeid med innovative finansieringsordninger. 

- Gavi-alliansen er en sentral samarbeidspartner for Norge i arbeidet med vaksinering av barn, utvikling av vaksiner mot blant annet malaria og forbedring av helsesituasjonen i mange utviklingsland, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre, som ser fram til et nært samarbeid med Dagfinn Høybråten.