Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Støre i Islamabad for politiske samtaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre besøker Pakistan for å ha samtaler med pakistanske myndigheter, inkludert statsminister Gilani og utenriksminister Qureshi.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Pakistan for å ha samtaler med pakistanske myndigheter, inkludert statsminister Gilani og utenriksminister Qureshi.

– Forholdet til Pakistan er viktig for Norge. Det store antallet nordmenn med pakistansk bakgrunn og Pakistans sentrale rolle i regionen gjør at det er viktig for regjeringen å ha god kontakt med pakistanske myndigheter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utenriksministeren vil under besøket også møte representanter for delstatsmyndigheter og opposisjonen, Det internasjonale Røde Kors, Telenor og pakistanske kommentatorer. Pakistan har en sentral plass i en region som har blitt stadig viktigere for Norge, blant annet på grunn av engasjementet i Afghanistan.

– Pakistan spiller en sentral rolle for stabilisering av Afghanistan, og har selv lidd store tap i kampene i grenseområdene. Jeg kommer til å ta opp vårt håp om at Pakistan kan bidra til fredelige løsninger i regionen, og jeg ønsker også å få innblikk i de humanitære konsekvensene av konfliktene i grenseområdene, sier utenriksminister Støre.

Norge er også en bidragsyter til Pakistan på utviklingssiden, og deltar i gruppen ”Friends of Democractic Pakistan”. Hovedinnsatsområdene for den norske bistanden er utdanning, helse og godt styresett.

Det vil bli lagt ut bilder til fri benyttelse på www.flickr.com/photos/utenriksdept

Pressekontakt i forbindelse med besøket: Kommunikasjonssjef Bjørn Jahnsen, 971 64 843.