Historisk arkiv

Norge gir 10 millioner kroner til Kirgisistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er bekymret for situasjonen i Kirgisistan. Voldshandlingene den siste tiden har berørt store deler av befolkningen sør i landet. Det har ført til store humanitære behov. Norge vil bidra til å hjelpe de som rammes i denne vanskelige situasjonen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Jeg er bekymret for situasjonen i Kirgisistan. Voldshandlingene den siste tiden har berørt store deler av befolkningen sør i landet. Det har ført til store humanitære behov. Norge vil bidra til å hjelpe de som rammes i denne vanskelige situasjonen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Det norske bidraget på 10 millioner kroner skal bidra til å avhjelpe de akutte humanitære behovene. Pengene vil bli fordelt på Unicef, FNs høykommissær for flyktninger, FNs høykommissær for menneskerettigheter og Den internasjonale røde kors-komiteen.

Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye, både gjennom eget apparat, internasjonale organisasjoner og de frivillige organisasjonene som er engasjert i landet. Norge tar også del i drøftingene av situasjonen i Kirgisistan i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og i Nato.

- Vi er spesielt bekymret for de etniske minoritetene i landet, og følger dette opp gjennom OSSE, sier utenriksminister Støre.  

Opprøret begynte i april i flere provinsbyer nord i Kirgisistan. Urolighetene spredte seg til hovedstaden og de sørlige delene av landet, som er etnisk sammensatt. Nærmere 400.000 har måttet flykte fra voldshandlingene. Ytterligere 700.000 mennesker antas direkte eller indirekte berørt av volden.