Historisk arkiv

Norge signerer avtale med kyststater i Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim signerer avtale med seks land i Afrika. Avtalen kan hjelpe landene til å få råderett over egen olje og gass.

Norge og Kapp Verde er vertskap når avtalen signeres i New York tirsdag 21. september.

- Vi jobber for at land i Afrika skal få bestemme over ressursene i egne havområder. Det er et viktig bidrag i kampen mot fattigdom. Vi gleder oss over at landene nå får økte sjanser til utvikling, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Grensene på havbunnen er avgjørende for hvem som kan utnytte ressurser som olje og gass. Avtalen gir norsk bistand til Kapp Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Mauritania og Senegal når grensene skal bestemmes. Landene forplikter seg også til samarbeid seg i mellom. Det er yttergrensene for landenes kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil som nå skal fastsettes.

- Enighet om grensene øker også sjansene for samarbeid mellom landene i en sårbar region. Den har vært mye preget av krig og elendighet, sier Solheim.

Utviklingen av den internasjonale havretten etter annen verdenskrig har vært viktig for Norges rikdom og velferdsutvikling.

- Norge fikk bestemme over egen havbunn med havretten. Våre erfaringer har stor verdi for land i Afrika. Norge kan hjelpe land med å sikre kontroll over egen olje og gass, sier Solheim.

Fra norsk side er det Hans Wilhelm Longva som har ledet det imponerende arbeidet som kan sikre en rekke afrikanske land råderetten over egne naturressurser.

Når: Tirsdag 21 .september, klokka 10:00 New York-tid.

Hvor: Millennium Plaza Hotel, Landmark Room, 29th fl., 44th St/btw. 1st and 2nd Av. New York. Åpent for presse.

Pressekontakter:
Informasjonssjef Trond Viken (i New York), mobil 992 18 303, e-post trv@mfa.no.
Presseråd Emma K. Lydersen (FN-delegasjonen), +1646 642 9910, ekly@mfa.no.

 

Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal være lett å lese. Solheims rådgivere bruker Liks til å teste hvor enkle tekster er å lese. Denne pressemeldingen har en verdi på 35. Det er det samme som i ukeblader. Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no.