Historisk arkiv

En milepæl for konvensjonen om klaseammunisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

1. august 2010 er en merkedag for internasjonalt humanitært arbeid: Konvensjonen om klaseammunisjon trer i kraft denne dagen.

Hver dag smeller det på fotballbaner og lekeplasser over hele verden. På dette bildet kan en gutt i Laos leke trygt uten frykt for klaseammunisjon. Foto: Werner Anderson ©werneranderson.no- At Konvensjonen om klaseammunisjon nå endelig trer i kraft er en milepæl. Den er en betydelig styrking av internasjonal humanitærrett, og det er nå etablert en norm som vi mener gjør det umulig å bruke klaseammunisjon, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Konvensjonen vil gjøre en forskjell i felt fordi den er et effektivt rammeverk for å rydde rammede områder, sikre hjelp til overlevende og destruere all klaseammunisjon på lager innen klare tidsfrister, sier utenriksministeren.

Under slagordet ”Beat the drum to ban cluster bombs” arrangerer den internasjonale koalisjonen av humanitære organisasjoner, Cluster Munition Coalition, en verdensomspennende markering 1. august. Med tromming verden over feirer sivilsamfunnet at verdens viktigste nedrustningsavtale på over ti år trer i kraft denne dagen. I Norge vil Norsk Folkehjelp i samarbeid med UD markere dette under Norway Cup. Ti tusen trommer blir slettas vuvuzelaer når fotballspillere fra hele verden slår et slag mot klaseammunisjon.

- Nå må Norge og de andres statene som har undertegnet og ratifisert konvensjonen levere på sine forpliktelser. 16. juli fullførte vi destruksjonen av siste rest av den norske klaseammunisjonen. Norge er nå fri for klaseammunisjon - og vi vil fortsette å bidra til at resten av verden blir det samme, sier utenriksminister Støre.

Konvensjonen om klaseammunisjon
Klaseammunisjon tar liv og skader mennesker både under angrep og lenge etter. Store mengder klaseammunisjon blir liggende udetonert for så å eksplodere inntil mange år etterpå. I rammede områder hindrer denne trusselen flyktninger i å vende hjem, bønder i å dyrke jorden og barn i å leke fritt.

Konvensjonen om klaseammunisjon er et kategorisk forbud mot all bruk, produksjon, lagring og overførsel av klaseammunisjon. 107 stater har til nå undertegnet konvensjonen.

Konvensjonen er juridisk bindende for alle statspartene, og den styrker beskyttelsen av sivile. Den raske utviklingen fra da Norge inviterte til å starte en prosess for et forbud i februar 2007 til konvensjonen nå trer i kraft, viser hvor sterk støtte dette arbeidet har internasjonalt.

Alle stater som er part til konvensjonen må destruere all klaseammunisjon på lager innen åtte år. Rammede statsparter må innen ti år sikre og rydde alle områder hvor det ligger igjen klaseammunisjon. Alle statsparter må sørge for at overlevende får assistanse, psykologisk støtte og mulighet til å integreres sosialt og økonomisk i samfunnet. Stater som er i stand til det må bidra med støtte til stater som trenger det slik at alle statsparter kan oppfylle sine forpliktelser etter Konvensjonen om klaseammunisjon.

Nettressurser
Konvensjonen har en egen nettside med oppdatert oversikt over hvilke stater som har sluttet seg til, kalender for det internasjonale arbeidet og selve konvensjonsteksten på engelsk, fransk og spansk:
www.clusterconvention.org