Historisk arkiv

Norsk forslag om å beskytte menneskerettighetsforkjempere vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs menneskerettighetsråd har vedtatt enstemmig et norsk forslag om å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforkjempere verden over.

FNs menneskerettighetsråd vedtok i dag enstemmig et norsk forslag om å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforkjempere verden over.

- Jeg er veldig glad for at Norge har oppnådd et enstemmig vedtak om en så viktig sak i FNs menneskerettighetsråd, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

 - Menneskerettighetsforkjempere er enkeltmennesker og organisasjoner som kjemper mot diskriminering og for rettferdighet verden over.  Det handler om demokrati-aktivister, journalister, forfattere, fagforeningsledere, advokater, forkjempere for lesbiske og homofiles rettigheter, forkjempere for religionsfrihet og religiøse minoriteters rettigheter.

Vedtaket i menneskerettighetsrådet uttrykker sterk bekymring for overgrep mot menneskerettighetsforkjempere. Det fremhever særlig betydningen av at myndighetene anerkjenner menneskerettighetsforkjemperes viktige rolle for fred og menneskerettigheter og ber statene utvikle konkrete beskyttelsestiltak.

- Menneskerettighetsorganisasjoner, EU og USA er blant våre sterkeste støttespillere i arbeidet for menneskerettighetsforkjempere. I tillegg har vi lagt vekt på å etablere tett kontakt og samarbeid støttegruppe av moderate land fra alle regioner og grupper. Det er denne tilnærmingen som gir resultater og som gjør at vi får gjennomslag for viktige saker i Menneskerettighetsrådet, sier Støre.