Historisk arkiv

Støre lanserer internasjonalt nettverk for anstendig arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Hvis vi skal lykkes i vårt ønske om økt økonomisk integrasjon og handel, må vi sørge for at gevinstene ved globaliseringen blir rettferdig fordelt, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da han lanserte et internasjonalt nettverk av tenketanker som skal fremme anstendig arbeid.


Støre lanserte 8.12.10 i Washington et internasjonalt nettverk av tenketanker som skal fremme anstendig arbeid. Foto: R.Imerslund, UD- Hvis vi skal lykkes i vårt ønske om økt økonomisk integrasjon og handel, må vi sørge for at gevinstene ved globaliseringen blir rettferdig fordelt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. I Washington i dag lanserte han et internasjonalt nettverk av tenketanker som skal fremme anstendig arbeid.

Nettverket som går under navnet ”Just Jobs Network” skal koordineres av den amerikanske tenketanken Center for American Progress og vil ha deltakere fra blant annet Sør-Afrika, India og Spania i tillegg til Fafo fra Norge. Nettverket er satt sammen for to år og Norge vil gi økonomisk støtte til arbeidet.

- Å skape anstendige arbeidsplasser og gode systemer for sosial beskyttelse er ikke bare viktig  ut fra et rettferdighets synspunkt, men også fordi det gavner økonomien. Det er den erfaringen man har gjort seg i de nordiske landene, sier Støre.

Nettverket at de skal komme opp med forslag til hvordan ulike lands regjeringer kan utforme sin politikk for å fremme anstendig arbeid nasjonalt og med forslag til hvordan man på den globale arenaen og i internasjonale organisasjoner sammen kan bidra til økt handel og økonomisk integrasjon i full respekt for arbeidstakers rettigheter og behov.

Regjeringen lanserte i 2008 en global strategi for anstendig arbeid og siden den gang har utenriksministeren stått bak flere initiativ til globale diskusjoner om anstendig arbeid. Han har spesielt vært opptatt av behovet for økt samstemthet mellom ulike internasjonale organisasjoner i arbeidet med å fremme anstendig arbeid globalt innenfor områder som handel, bistand og økonomisk utvikling generelt. Støtten til nettverket er en videreføring av utenriksministerens fokus på dette viktige arbeidet. Utenriksministeren vil også ta del i en uformell gruppe av rådgivere til nettverket. I denne gruppen vil også lederen for Center for American Progress, John Podesta og den tidligere arbeidsministeren i Portugal Maria Maria Joao Rodrigues delta.