Historisk arkiv

Regjeringen etablerer nytt nordområdeutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringens nye nordområdeutvalg skal identifisere muligheter for Nord-Norge og resten av landet som følge av nordområdenes økte strategiske betydning, sa utenriksminister Støre bl.a. da han ønsket velkommen til utvalgets første møte.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsker i dag velkommen til første møte i regjeringens nye nordområdeutvalg i Bodø. – Utvalget skal identifisere muligheter for Nord-Norge og resten av landet som følge av nordområdenes økte strategiske betydning, sier utenriksminister Støre. 

Utvalget, som består av 18 personer med solid erfaring fra næringsliv, politikk, kultur og akademia i regionen, skal også være en dialogpartner for Utenriksdepartementet i videreutviklingen av regjeringens nordområdepolitikk. Utvalget skal legge særlig vekt på samarbeidsmulighetene i Barentsregionen, med nordiske partnere, EU og kyststatene rundt Polhavet.  

­- Nordområdepolitikken berører oss alle, men aller mest de som bor i nord. Landsdelen må selv være med og legge premissene. Derfor er jeg er glad for at disse ressurspersonene har sagt seg villige til å være med i utvalget, sier Støre.  

Utvalget opprettes for en periode på to år, og kommer til avløsning for regjeringens ekspertutvalg for nordområdene. Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret, Høgskolen i Bodø, vil lede utvalget.  

- Det åpner seg nye muligheter i samarbeidet med Russland, og i hele den videre arktiske regionen. Vi må se på hvordan vi kan bruke disse mulighetene til å legge grunnlaget for ny vekst i nord. Vi må lete etter fremtidsrettede løsninger på landsdelens utfordringer når det gjelder bosetnings- og flyttemønster, utdanning, arbeidskraft, innovasjon og verdiskaping. Jeg har tro på at utvalget vil gi interessante innspill, og gleder meg til samarbeidet, sier utenriksministeren. 

Utvalgets første møte er 30. april kl 11 på Nordområdesenteret, Høgskolen i Bodø. Åpningen er åpen for presse. 

Medlemmer:   

Frode Mellemvik (leder), direktør ved Nordområdesenteret, Høgskolen i Bodø
Marit Helene Pedersen (nestleder), regiondirektør, NHO Finnmark
Gunnar Album, fiskerirådgiver, Norges naturvernforbund, Nordland
Jørgen Bratting, prosjektleder, Kunnskapsparken Nord AS, Troms
Odd Roger Enoksen, direktør, Andøya rakettskytefelt
Ragnhild Dalheim Eriksen, festivalleder, Riddu Riddu-festivalen
Trond Haukanes, leder, investeringsselskapet Sørvaranger Invest
Arvid Jensen, styreleder, Petroarctic, Finnmark
Kari Jæger, doktorgradsstipendiat, Finnmark
Hans Olav Karde, administrerende direktør, SpareBank 1 Nord-Norge
Kjell Olav Larsen, leder, AS Båtsfjordbruket
Kjersti Markusson, rektor, Liland skole, Evenes
Kristine Offerdal, forsker, Institutt for forsvarsstudier
Gunn Ovesen, administrerende direktør, Innovasjon Norge
Øivind Silåmo, prosjektleder, LO Nordland
Hill Marta Solberg, fylkesmann, Nordland
Pia Svendsgaard, fylkesrådsleder, Troms

Jarle Aarbakke,

rektor, Universitetet i Tromsø