Historisk arkiv

Norge gir 1,4 milliarder til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil for perioden 2011-2013 øke bidraget til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 75 millioner kroner, til 450 millioner kroner årlig. Det tilsvarer en økning på 20 prosent. Norge vil dermed bidra med nesten 1,4 milliarder kroner de neste tre årene.

Norge vil for perioden 2011-2013 øke bidraget til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 75 millioner kroner, til 450 millioner kroner årlig. Det tilsvarer en økning på 20 prosent. Norge vil dermed bidra med nesten 1,4 milliarder kroner de neste tre årene. 

- Fondet er et effektivt redskap for solidarisk finansiering av tiltak mot hiv og aids i utviklingsland. Fondet bidrar til å bedre helsevilkårene for mødre og barn, og kan vise til imponerende resultater innen områder som er sentrale for norsk utenriks- og utviklingspolitikk, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

- I en tid med økt press på utviklingsmidler velger vi å øke Norges bidrag med 20 prosent fordi vi har sett at fondets arbeid gir resultater, sier Støre. 

Fondet står i dag for to tredjedeler av internasjonal finansiering av tiltak mot malaria og tuberkulose og en femtedel av internasjonal finansiering av tiltak mot aids. Finansieringen dekker nærmere 60 prosent av aidsbehandlingen i verden. I tillegg til behandling støtter fondet forebyggingstiltak og styrking av helsesystemer i utviklingsland. 

- Fondets arbeid reflekterer på mange måter vår tids store likestillingskamp. I det sørlige Afrika smittes i gjennomsnitt tre ganger så mange unge kvinner som menn i samme aldersgruppe, og hiv, tuberkulose og malaria er ansvarlig for halvparten av dødsfallene blant kvinner i reproduktiv alder. Konsekvensene for dagens unge kvinner, og de berørte landene, kan bli katastrofale. Derfor er fondets arbeid svært viktig, noe vi synliggjør med dette bidraget, sier utenriksministeren. 

Norges økte bidrag er varslet i forkant av internasjonale forhandlinger om påfylling til fondet, som finner sted i New York i oktober. 

- De midler fondet disponerer er helt avgjørende for om FNs tusenårsmål om helse og smittsomme sykdommer kan nås. Vi håper også andre land vil følge etter og øke sine bidrag til fondet, sier utenriksminister Støre.

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria er et partnerskap mellom regjeringer, sivilt samfunn, privat sektor og mennesker berørt av de tre sykdommene. Norge har vært med siden starten i 2002 og er per innbygger den største bidragsyteren.