Forsiden

Historisk arkiv

Første norske utenriksministerbesøk i Sudan på 35 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Fredsprosessen i Sudan er inne i en avgjørende og kritisk fase. Vi vet allerede nå at dette blir en hovedsak på den internasjonale dagsordenen det nærmeste året, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre, som har innledet et besøk i Sudan.

- Fredsprosessen i Sudan er inne i en avgjørende og kritisk fase. Vi vet allerede nå at dette blir en hovedsak på den internasjonale dagsordenen det nærmeste året, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre, som i dag innledet et besøk i Sudan. 

Støre er den første norske utenriksminister som besøker Sudan siden Knut Frydenlund i 1975. Støre skal ha politiske samtaler både i Khartoum i nord og Juba i sør, og dessuten besøke et av landets oljefelter og se nærmere på den humanitære situasjonen. 

Sudan er nå inne i en avgjørende fase, fem år etter undertegnelsen av fredsavtalen som satte en stopper for den 22 år lange borgerkrigen. Nylig ble det avholdt valg i Sudan, og nå er nedtellingen i gang fram mot folkeavstemningen om løsrivelse for Sør-Sudan i januar 2011. 

- Dersom Sør-Sudan velger løsrivelse, er det viktig at delingen skjer på en fredelig måte. Selv etter en eventuell deling vil nord og sør måtte samarbeide, ikke minst om fordelingen av oljeinntektene. Derfor haster det for partene å komme i gang med forhandlinger om det framtidige samarbeidet, sier Støre.

Støre understreker at det er Afrika som må sitte i førersetet i denne prosessen. Den afrikanske union og dennes utsending Thabo Mbeki spiller en sentral rolle. Samtidig har Norge erfaringer, kontakter og en stilling som gir oss et spesielt utgangspunkt til å bidra. 

- Vi har et godt utbygget nettverk og tillitsfullt forhold til begge leire, og vi har en særskilt  kompetanse innen utvinning av oljeressurser som både nord og sør vil kunne ha nytte av, sier Støre som vil avslutte sine samtaler i Afrika med møter med ledelsen i Etiopia på fredag.