Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Støtten til tørkerammede i Øst-Sahel økes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ti millioner mennesker i Øst-Sahel-området er rammet av tørkekatastrofe og matmangel. - Situasjonen er svært alvorlig for befolkningen i området. Vi har derfor besluttet å øke vår støtte til 50 millioner kroner, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge har allerede bidratt med 31 millioner kroner til de tørkerammede gjennom FNs nødhjelpsfond, CARE og Verdens matvareprogram. Regjeringen har nå besluttet å gi ytterligere 19 millioner kroner til Verdens matvareprograms arbeid i området. Med dette har Norge bidratt med 50 millioner kroner til krisen i Øst-Sahel.

- Gjennom Verdens matvareprogram vil vi nå direkte ut til de som trenger det mest. Pengene går til direkte matvarehjelp og ernæringstiltak rettet mot barn, gravide og andre sårbare grupper, sier utenriksminister Støre. 

Naturkatastrofen skyldes lite nedbør over lenger tid. De humanitære problemene forsterkes av høye matvarepriser. I Niger rammes over halvparten av befolkningen på 15 millioner og i Tsjad er nesten 2 millioner mennesker i faresonen. Situasjonen er også kritisk i Mali, Kamerun og andre land i området.