Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vest-Balkan. Fra bistand til partnerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har lagt frem en melding til Stortinget om norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa.

Regjeringen la i dag frem en melding til Stortinget om norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa.

Den internasjonale innsatsen har gitt gode resultater, og regjeringen legger derfor opp til å redusere den norske bistanden i årene fremover. 

- Formålet med all bistand er å bidra til en utvikling som reduserer behovet for bistand og som så gjør videre bistand overflødig. Det er gledelig at vi er kommet langt på denne veien i samarbeidet med flere av landene på Vest-Balkan, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Norge har siden 1991 brukt mer enn 11 milliarder kroner på bistand til landene på Vest-Balkan og et tilsvarende beløp på deltakelse i internasjonale fredsbevarende operasjoner i regionen. 

Det legges opp til avvikling av bistanden til Kroatia og utfasing av bistanden til Albania og Montenegro. Det gjenstår imidlertid utfordringer for utvikling og stabilitet både i enkeltland og regionalt. Det er derfor viktig at Norge fortsatt bidrar til den felles europeiske innsatsen for stabilitet i regionen, blant annet gjennom støtte til statsbygging og utvikling av godt styresett. 

Utenriksministeren vil selv besøke Kosovo, Makedonia, Kroatia og Serbia i påskeuken. Besøket til Kosovo blir det første fra en norsk utenriksminister siden landet ble selvstendig i 2008. 

- Det er viktig at vi nå utvikler nye samarbeidsrelasjoner med landene i regionen, bygget på gjensidige økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser. Jeg ser frem til å besøke fire av våre partnere i regionen. Meldingen legger et godt grunnlag for å videreutvikle vårt gode forhold til landene, sier utenriksministeren.

Samtidig ønsker regjeringen å være bevisst på hvilke utilsiktede økonomiske og politiske virkninger et langvarig internasjonalt nærvær kan ha i enkeltland. Regjeringen mener derfor det er viktig at den internasjonale innsatsen trappes ned for å sikre at nasjonale myndigheter ansvarliggjøres for utviklingen i eget land. 

Albania og Kroatia er siden 2009 partnere med Norge i Nato-samarbeidet. Norge håper å ønske flere av landene i regionen velkomne til alliansen. Norge støtter også landenes egne ambisjoner om medlemskap i EU og dermed EØS.

Pressekontakt: Mariam Naqvi, mobil  980 08 233

Til toppen