Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge og Russland ratifiserer delelinjeavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov utvekslet tirsdag 7. juni ratifikasjonsdokumentene for avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov utvekslet i dag ratifikasjonsdokumentene for avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. - Dette er en milepæl og en merkedag for Norge. Med dette har vi komplette grenser til lands og til havs, sier utenriksminister Støre.

Støre og  Lavrov utvekslet ratifikasjonsdokumentene for avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet i Oslo 7. juni 2011. Foto: K.Elsebutangen, UDUtvekslingen av ratifikasjonsinstrumentene på Akershus slott er den siste etappen på veien mot ikrafttredelse av den historiske avgrensningsavtalen som ble undertegnet i Murmansk 15. september i fjor. Etter undertegningen har avtalen blitt behandlet og godkjent av Stortinget og Dumaen. Avtalen vil tre i kraft 7. juli 2011.

- Med denne avtalen setter vi et internasjonalt eksempel for hvordan tvister om avgrensning kan løses på fredelig måte - i samsvar med folkeretten og innenfor rammen av moderne internasjonal rettspraksis. Norge og Russland demonstrerer også med denne avtalen at det ikke er snakk om strid og kappløp om ressurser i Arktis, men at vi som ansvarlige arktiske kyststater forholder oss til folkeretten og til internasjonal havrett, sier utenriksminister Støre.

Avgrensningsavtalen er også en avtale om samarbeid. Det gode norsk-russiske samarbeidet om fiskeriene i Barentshavet videreføres. Fiskerne på begge sider vil kunne fiske som før. Videre fastsetter avgrensningsavtalen regler for hvordan Norge og Russland skal samarbeide om utvinning av eventuelle funn av grenseoverskridende petroleumsforekomster.

- Avtalen åpner nye muligheter for petroleumsvirksomhet og samarbeid i områder av Barentshavet som hittil har vært stengt for slik aktivitet. Dette er også starten på et nytt kapittel med samarbeid med vår russiske nabo, sier Støre.