Historisk arkiv

Delelinjeavtalen godkjent i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Stortingets godkjenning av avtalen er et viktig skritt for at avtalen formelt skal tre i kraft. Vi avventer nå godkjenning i den russiske dumaen. Det vil fullføre prosessen som avklarer den maritime grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet en gang for alle, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Stortingets godkjenning av avtalen er et viktig skritt for at avtalen formelt skal tre i kraft. Vi avventer nå godkjenning i den russiske dumaen. Det vil fullføre prosessen som avklarer den maritime grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet en gang for alle, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

I dag ble avtalen om grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet enstemmig godkjent av Stortinget.

- Stortingets behandling av avtalen bekrefter at det er en balansert avtale som ytterligere vil styrke det norsk-russiske samarbeidet, sier Støre, og vektlegger det positive i at det er en enstemmig innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen som ligger til grunn for Stortingets vedtak.