Historisk arkiv

Historisk arkiv

Endringer i Norges diplomatiske nærvær i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet fortsetter omstillingen av det norske diplomatiske nærværet i utlandet. Målet er å styrke Norges tilstedeværelse i nye vekstområder i verden, og å bruke departementets ressurser mest mulig effektivt. Det vil derfor bli endringer på tre områder neste år og ytterligere endringer i 2013.

Utenriksdepartementet fortsetter omstillingen av det norske diplomatiske nærværet i utlandet. Målet er å styrke Norges tilstedeværelse i nye vekstområder i verden, og å bruke departementets ressurser mest mulig effektivt. Det vil derfor bli endringer på tre områder neste år. Ytterligere endringer vil komme i 2013.

- Verden er i endring og vi ser en tydelig maktforskyving til nye regioner og land, spesielt i Asia. Det er viktig at vi tilpasser utenrikstjenesten til disse endringene. Vi må ha riktige ressurser på riktig sted, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utenriksdepartementet startet en omstilling i 2010 for å frigjøre ressurser til å styrke Norges tilstedeværelse i flere land og regioner i vekst, spesielt i Asia. I 2011 har ni land blitt styrket med 12 stillinger - blant annet i Indonesia, Brasil, Russland og India. De planlagte endringene i 2012 vil muliggjøre ytterligere styrkinger. 

Gjennomgangen av Norges diplomatiske nærvær i utlandet har også som mål å utnytte utenrikstjenestens ressurser mest mulig effektivt og frigjøre ressurser til nødvendige investeringer, blant annet knyttet til økte krav til stasjonenes sikkerhet.

- Ny teknologi og nye arbeidsmåter gir nye muligheter for å utføre utenrikstjenestens oppgaver. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å få mer ut av de ressursene vi har til disposisjon i utenrikstjenesten. Sammen med de nordiske naboland vil vi jobbe for et styrket samarbeid mellom våre utenriksstasjoner, sier Støre. 

Følgende endringer er planlagt i Norges diplomatiske nærvær i 2012:

Ambassaden i Skopje (Makedonia) vil bli avviklet. Utenriksdepartementet vil sørge for at Norges forhold til Makedonia ivaretas på en god måte også i framtiden.

Det norske nærværet i Hamburg endres. Dagens generalkonsulat omgjøres til et honorært generalkonsulat. Norges næringsrettede representasjon i Hamburg fortsetter i regi av Innovasjon Norge og Eksportutvalget for fisk.

Organiseringen av konsulære tjenester til nordmenn i Spania endres. Dagens generalkonsulat i Alicante blir avviklet, men ambassaden i Madrid vil samtidig bli styrket med en stilling. Vedkommende vil regelmessige reise til flere områder hvor det er mange fastboende nordmenn for å yte konsulær bistand sammen med vårt nettverk av 14 honorære konsulater. UD vil gjennom praktiske og tekniske løsninger legge til rette for at nordmenn i Spania fortsatt får god service fra utenrikstjenesten.

Det planlegges ytterligere endringer i utenrikstjenesten i 2013, blant annet vil UD tilpasse Norges nærvær i Afrika.