Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Spania og Norge samarbeider om ny miljøteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennom EØS-midlene skal Spania og Norge samarbeide om forskning og utvikling innenfor fornybar energi. Vannkraft, solenergi, vind- og bølgekraft står i fokus.

Gjennom EØS-midlene skal Spania og Norge samarbeide om forskning og utvikling innenfor fornybar energi. Vannkraft, solenergi, vind- og bølgekraft står i fokus. 

– EØS-midlene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Det legger vi til rette for blant annet gjennom dette miljøteknologiprogrammet. Spania og Norge står godt til hverandre som miljøsamarbeidspartnere, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Han viser til at Spania er blant verdens største og mest avanserte produsenter av ny fornybar energi. 

Totalt får Spania omlag 360 millioner kroner i EØS-midler fram til 2014. Av dette er rundt 140 millioner kroner satt av til utvikling av ny miljøteknologi. Innovasjon Norge skal bidra til å legge til rette for økt samarbeid mellom norsk og spansk næringsliv og forskningsinstitusjoner sammen med Center for Technological Industrial Development (CDTI) som er ansvarlig programforvalter i Spania. 

Avtalen ble undertegnet i Madrid tirsdag kveld. Likestilling er et annet satsingsområde i Spania. Likestillings- og diskrimineringsombudet er norsk partner. Programmet skal blant annet bidra til å løfte fram kvinnelig entreprenørskap, kjønnsbalanse i bedriftsstyrer, inkludering av rom- og innvandrerkvinner i arbeidslivet og bekjempe vold mot kvinner. I underkant av 90 millioner kroner er satt av til dette programmet. 

I tillegg er det satt av 30 millioner kroner til en stipendordning for studenter og forskere, 35 millioner til et fond for frivillige organisasjoner og 35 millioner til kulturarv og kulturutveksling. 

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Støtten skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder kroner fram til 2014. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

 

Til toppen