Historisk arkiv

50 millioner kroner i nødhjelp til Libya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet gir 50 millioner kroner i nødhjelp til Libya. - Den akutte humanitære krisen i Libya og på grensen til Tunisia er svært alvorlig. Det er viktig at verdenssamfunnet tar ansvar for å hjelpe de som er i nød og trenger beskyttelse, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utenriksdepartementet gir 50 millioner kroner i nødhjelp til Libya. - Den akutte humanitære krisen i Libya og på grensen til Tunisia er svært alvorlig. Det er viktig at verdenssamfunnet tar ansvar for å hjelpe de som er i nød og trenger beskyttelse, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM, har i en felles appell bedt om bidrag for å håndtere den dramatiske situasjonen på grensen mellom Tunisia og Libya. Samtidig ber Den internasjonale Røde Kors-komiteen om fortsatt støtte til å avhjelpe situasjonen inne i Libya og i grenseområdene til Tunisia og Egypt. 

- Kapasiteten på grensen mellom Libya og Tunisia er i ferd med å nå bristepunktet. Det store flertall av de som krysser grensen er gjestearbeidere som skal gis vann, mat og ly, og hjelpes tilbake til sine respektive hjemland. Det er viktig med strakstiltak for å unngå en humanitær krise samt for å unngå destabilisering av situasjonen i Tunisia, sier utenriksminister Støre. 

I tillegg til de godt over 100.000 gjestearbeiderne og flyktningene som allerede oppholder seg på tunisisk side av grensen er det mer enn 1,5 millioner gjestearbeidere som fortsatt oppholder seg inne i Libya.