Historisk arkiv

Norge slutter seg til utvidede EU-tiltak mot Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Utviklingen i Syria går i negativ retning. Dette krever enda sterkere reaksjoner fra det internasjonale samfunn. Norge vil derfor slutte seg til EUs utvidede tiltak mot Syria som nå også omfatter det øverste nivået på det syriske politiske lederskapet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Utviklingen i Syria går i negativ retning. Dette krever enda sterkere reaksjoner fra det internasjonale samfunn. Norge vil derfor slutte seg til EUs utvidede tiltak mot Syria som nå også omfatter det øverste nivået på det syriske politiske lederskapet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

EU vedtok 23. mai å utvide Syria-tiltakene av 9. mai til også å omfatte det øverste nivået på det syriske politiske lederskapet. Tiltakene omfatter frys av midler, reiserestriksjoner samt forbud mot eksport av våpen og annet utstyr som kan brukes til undertrykking av folket. 

Demonstrasjonene i Syria vedvarer, og nye titalls demonstranter mistet livet i løpet av helgen. Flere hundre mennesker har mistet livet i demonstrasjonene som tok til i midten av mars, og mange flere er blitt skadet og arrestert.  

- Fra norsk side tar vi sterk avstand fra den pågående voldsbruken fra syriske myndigheters side, sier Støre. Vi oppfordrer syriske myndigheter til snarest å stanse all vold mot demonstrantene, tillate fredelige demonstrasjoner, løslate politiske fanger og innlede dialog med opposisjonen. Mulighetene for dette svinner for hver drepte syrer. Assad må enten lede overgangen til et demokratisk regime eller gå av.