Historisk arkiv

Palestinerne får ambassadør i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, undertegnet 18. juli 2011 en avtale om oppgradering av den palestinske representasjonen i Norge.

- Dette gjenspeiler den positive utviklingen mot opprettelsen av en selvstendig palestinsk stat som vi har sett under president Abbas og statsminister Salam Fayyads ledelse, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Avtalen, som trer i kraft umiddelbart, innebærer at den palestinske sendemannen får ambassadørs rang. Den palestinske representasjonen omtales nå som “the Palestinian Mission”, mot tidligere “the Palestinian General Delegation”. Representasjonen vil heretter representere både PLO og den palestinske selvstyremyndigheten (PA). Fra før har den palestinske representasjonen hatt diplomatiske privilegier på linje med andre lands representasjon til Norge.

Støtte til palestinsk institusjonsbygging har vært en hovedprioritet for det internasjonale giversamfunnet siden Oslo-avtalen i 1993. Formålet har vært å bygge oppunder forhandlingene om en tostatsløsning og legge grunnlaget for en palestinsk statsdannelse.

Som leder for giverlandsgruppen (AHLC) har Norge hatt et hovedansvar for å koordinere denne innsatsen. De siste tre årene har vi sett store fremskritt i institusjonsbyggingen på palestinsk side.

President Abbas undertegnet avtalen i Oslo 18. juli.

President Abbas undertegnet avtalen i Oslo 18. juli. (Marta B. Haga, Utenriksdepartementet)