Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

FN fordømmer Syrias menneskerettighetsbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs menneskerettighetsråd har vedtatt en resolusjon som fordømmer syriske myndigheters grove og systematiske brudd på menneskerettighetene. - Vedtaket er et tydelig signal til den syriske demokratibevegelsen om at den har det internasjonale samfunnets støtte, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

FNs menneskerettighetsråd vedtok i dag en resolusjon som fordømmer syriske myndigheters grove og systematiske brudd på menneskerettighetene. - Vedtaket er et tydelig signal til den syriske demokratibevegelsen om at den har det internasjonale samfunnets støtte, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Før helgen gikk EU-landene, USA og Norge ut og ba president Assad om å gå av.
- Debatten i menneskerettighetsrådet og resolusjonen viser at regimet i Syria gjennom sin voldsbruk har mistet legitimitet både innenfor og utenfor landets grenser. I vårt innlegg gjentok vi kravet om at Assad bør gå av, og at det syriske lederskapet må stoppe volden umiddelbart, sier Støre.  

Resolusjonen som ble vedtatt under dagens spesialsesjon i menneskerettighetsrådet i Genève etablerer også en uavhengig, internasjonal undersøkelseskommisjon for å etterforske brudd på menneskerettigheter i Syria med sikte på å stille de ansvarlige til ansvar. Rådet oppfordret på det sterkeste syriske myndigheter til å sette en stopper for hensynsløs vold og drap på landets egne innbyggere samt å umiddelbart tillate tilgang for humanitær hjelp.  

- Vi er tilfredse med dagens klare uttalelse fra menneskerettighetsrådet. Det er viktig at det internasjonale samfunnet, med FN i  spissen, reagerer samlet på den alvorlige situasjonen i Syria, og at overgripere stilles til ansvar. Det er særlig gledelig at de arabiske landene stemte for resolusjonen. Dette er et viktig signal, sier utenriksministeren. 

Resolusjonen som ble vedtatt under dagens møte fremholder blant annet at angrepene mot fredelige demonstranter kan være å regne som forbrytelser mot menneskeheten.

Dagens spesialsesjon om Syria i Menneskerettighetsrådet ble avholdt i Genève etter initiativ fra EU og støttet av Norge. 

Også i april i år var situasjonen oppe til behandling i FNs menneskerettighetsråd. FNs høykommissær for menneskerettigheter ble gitt mandat til å undersøke menneskerettighetssituasjonen i landet. Høykommissærens rapport som ble fremlagt i forrige uke avdekket mønstre av omfattende, grove og systematiske overgrep fra myndighetenes side, inkludert drap, tortur og forsvinninger. Rapporten fastslår at overgrepene kan være å regne som forbrytelser mot menneskeheten.

Høykommissæren for menneskerettigheter anbefalte i forrige uke FNs sikkerhetsråd å vurdere å henvise situasjonen i Syria til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC).

Til toppen