Historisk arkiv

Global dialog med USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Statssekretær Gry Larsen møter i dag USAs viseutenriksminister for globale spørsmål, Maria Otero, til global dialog i Oslo.

Statssekretær Gry Larsen møter i dag USAs viseutenriksminister for globale spørsmål, Maria Otero, til global dialog i Oslo. 

Norge er ett av noen få land i verden som USA har global dialog med. Hensikten med dialogen er å få bedre innsikt i hverandres utenrikspolitiske fokusområder, få felles forståelse av internasjonale utfordringer samt finne arenaer hvor Norge og USA kan samarbeide. 

Dialogen finner sted én gang i året. I fjor ble den avholdt i Washington, D.C., i år er den i Oslo. Årets dialog vil fokusere på tre hovedområder: 1) Midtøsten og Nord-Afrika, 2) sivil krisehåndtering og fredsbygging og 3) menneskerettigheter, demokrati og sivilt samfunn. 

Sted: Utenriksdepartementet
Tid: Torsdag 16. juni, kl. 09.00-14.00

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Frode O. Andersen, 917 22 022