Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Utenriksministeren møter FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navanethem Pillay

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Norge er blant de største bidragsyterne til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Pillays besøk markerer Norges sterke vektlegging av høykommissærens innsats for menneskerettigheter verden over.

Norge er blant de største bidragsyterne til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Besøket markerer Norges sterke vektlegging av høykommissærens innsats for menneskerettigheter verden over.  

Menneskerettighetsinnsatsen i Midtøsten og Nord-Afrika vil være et av hovedtemaene under møtet mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og FNs høykommissær Navanethem Pillay. Høykommissæren og hennes kontor vil spille en nøkkelrolle i arbeidet fremover med å sikre respekten for menneskerettighetene i reformprosessene i regionen. Norge er en sterk støttespiller for dette arbeidet i FN. 

Fra norsk side vil man også ta opp likestilling, næringslivets samfunnsansvar og seksuelle minoriteters rettigheter. Norge er en aktiv forkjemper i FN innenfor disse områdene.  

Besøket er høykommissærens første reise til Norge. I løpet av sitt opphold vil hun også ha møter med miljø- og utviklingsministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.  

Det arrangeres et kort pressetreff etter møtet med utenriksministeren.

Sted: Regjeringens representasjonsbolig, Parkveien 45
Tid: Torsdag 5. mai, 11:30 – 11:45

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Mariam Naqvi 980 08 233