Historisk arkiv

Norge stemte ja til palestinsk medlemskap i Unesco

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Unescos generalkonferanse vedtok 31. oktober å ta opp Palestina som medlem av organisasjonen. Norge stemte for palestinsk medlemskap.

Unescos generalkonferanse har i dag vedtatt å ta opp Palestina som medlem av organisasjonen. Norge stemte for palestinsk medlemskap.

Totalt stemte 107 land for, 14 stemte i mot og 52 land avsto.

- Gjennom vår stemmegivning bekrefter vi at de palestinske forventningene og behovene når det gjelder beskyttelse av deres nasjonale kulturarv er legitime. Det er viktig at det internasjonale samfunn og palestinske myndigheter sammen styrker kontrollen over den kulturarven som ligger på det palestinske territorium og som er truet av uklare grenser. Et medlemskap i Unesco er et viktig skritt i så måte, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Stemmegivningen innebærer ikke en formell anerkjennelse av staten Palestina fra norsk side. Dette spørsmålet er nå til behandling i FN i New York, og Norge vil avvente den videre behandlingen.