Historisk arkiv

Historisk FN-debatt om seksuell orientering og kjønnsidentitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs menneskerettighetsråd arrangerte i går den første debatten om hvordan FN kan bidra til å bekjempe vold og diskriminering basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet. - Dette er et historisk øyeblikk for FN. Under Sør-Afrikas lederskap har vi endelig fått en debatt om hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til effektiv beskyttelse av menneskerettighetene for alle, sier utenriksminister Støre.

FNs menneskerettighetsråd arrangerte i går den første debatten om hvordan FN kan bidra til å bekjempe vold og diskriminering basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet.  - Dette er et historisk øyeblikk for FN. Under Sør-Afrikas lederskap har vi endelig fått en debatt om hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til effektiv beskyttelse av menneskerettighetene for alle, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge støtter Ban Ki-moons klare oppfordring til land om å avkriminalisere homofili. Dette handler ikke om å skape nye rettigheter, det handler om å ta konsekvensen av at menneskerettighetene gjelder alle, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

 

Fra debatten i FN panel om seksuelle minoriteter i Geneve 7. mars 2012 (UN Photo/Violaine Martin)

Under debatten i menneskerettighetsrådet ble en rapport fra FNs høykommissær diskutert. Den kartlegger massive og systematiske menneskerettighetsbrudd på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Det var Sør Afrika som ledet debatten.

- Mange land uttrykte ønske om å dele sine erfaringer på arbeid mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er et stort fremskritt at disse erfaringene bringes frem i FN. Det gir oss et viktig utgangspunkt for handling, sier utenriksminister Støre.

Norge vil nå arbeide for at diskriminering basert på seksuell legning fortsetter å stå på FNs agenda, blant annet gjennom støtte til FNs høykommisær for menneskerettigheters arbeid på dette feltet, både politisk og finansielt.

Vi støtter også Høykommissærens anbefalinger til medlemsland om bekjempelse av straffefrihet for drap og andre alvorlige overgrep, systematisk registrering av slike overgrep, informasjons- og holdningskampanjer overfor politi, rettsvesen og i skolesektoren. Norge arbeider mot diskriminering i Norge gjennom regjeringens handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

 - Norge støtter mange modige mennesker verden over i deres arbeid for grunnleggende rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Dette handler om liv og død for de det gjelder og det er vår plikt å støtte deres arbeid, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.