Forsiden

Historisk arkiv

105 millioner til Russlands- og nordområdeforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet gir 105 millioner kroner over fem år til Forskningsrådets program ”Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene”. – Vi vil styrke kunnskapen om Russland og om nordområdene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utenriksdepartementet gir 105 millioner kroner over fem år til Forskningsrådets program ”Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene”. – Vi vil styrke kunnskapen om Russland og om nordområdene. Dette er sentrale områder i norsk utenrikspolitikk, hvor vi til enhver tid trenger oppdatert kunnskap for å utforme god politikk, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge skal være ledende på kunnskap om nordområdene og Russland. Totalt 105 millioner kroner vil i en femårsperiode fra 2012 til 2016 fordeles med 45 millioner kroner til russlandsforskning, 45 millioner kroner på nordområdeforskning og 15 millioner kroner til studier av hva den økte oppmerksomheten rundt nordområdene i Asia betyr. Midlene kanaliseres gjennom Forskningsrådet.

- Vi har behov for å forstå russisk samfunnsutvikling som også er førende for russisk utenrikspolitikk og samarbeidet med Norge, sier utenriksminister Støre.

Økt internasjonal interesse og tilgang på ressurser som følge av klimaendringene, gjør nordområdene til et viktig utenrikspolitisk anliggende for mange land og aktører. Kunnskap om og forskning på disse spørsmålene er derfor av stor betydning i utformingen av norsk politikk. Ambisjonen om at Norge skal være ledende på kunnskap om, for og i nordområdene.

- Vi legger vekt på tett kontakt med våre kunnskapsmiljøer i utviklingen av nordområdepolitikken, sier Støre.

Programmet vil ha et særskilt fokus på Asias betydning for nordområdene.

- Land i Asia engasjerer seg stadig mer i Nordområdene. Dette gjør at vi trenger økt kunnskap om asiatiske lands interesser i Arktis, både når det gjelder sikkerhetspolitikk, energi, polar- og klimaforskning og nye transportkorridorer, sier Støre.