Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Finn Bergesen jr. vil lede ny faggruppe om skipsfart i Polhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Finn Bergesen jr. har sagt ja til å lede en nyopprettet faggruppe som skal utrede spørsmål rundt den økte skispfarten i nordlige hav- og kystområder. Norge har behov for kunnskap om det som skjer og analyse av hvordan det påvirker norske interesser.

- Økt skipsfart i nordlige hav- og kystområder byr på nye utfordringer og muligheter. Norge har behov for kunnskap om det som skjer og analyse av hvordan det påvirker norske interesser. Jeg er glad for at Finn Bergesen jr. har sagt ja til å lede en nyopprettet faggruppe som skal utrede disse spørsmålene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utenriksministeren annonserte opprettelsen av en bredt sammensatt faggruppe som skal utrede norske interesser knyttet til skipsfart i Polhavet under Haugesundkonferansen i dag. Faggruppen vil blant annet ha deltakere fra maritim næring, forskningsmiljøer og fagetater. Utenriksdepartementet vil bistå med sekretariat, i nært samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og andre fagdepartementer.

- Nordområdepolitikken handler i årene fremover om å styrke kunnskap, aktivitet og nærvær i nord. Jeg ser frem til å motta gruppens analyse og anbefalinger som vil være med å underbygge dette, sier Støre.

Gruppen skal levere sin rapport innen 15. april 2013.

- Dette er et spennende og viktig oppdrag. Muligheter for økt aktivitet i nord er positivt, men vil også innebære utfordringer knyttet til sikkerhet og miljø. Jeg ser frem til å ta fatt på arbeidet, sier Finn Bergesen jr.

Finn Bergesen jr. har solid erfaring fra både næringsliv og offentlig sektor og har ledet større prosesser. Han er utdannet jurist, har bred erfaring fra styrearbeid og var administrerende direktør for Næringslivets Hovedorganisasjon i ti år.

Til toppen