Historisk arkiv

Etiopias statsminister Meles Zenawi er død

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi har mottatt budskapet om Etiopias statsministers død med sorg. Kontakten mellom Norge og Etiopia går langt tilbake i tid. Mens Meles har vært statsminister har Etiopia og Norge styrket samarbeidet på flere viktige områder, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Vi har mottatt budskapet om Etiopias statsministers død med sorg. Kontakten mellom Norge og Etiopia går langt tilbake i tid. Mens Meles har vært statsminister har Etiopia og Norge styrket samarbeidet på flere viktige områder, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Meles Zenawi har spilt en sentral rolle i det internasjonale klimasamarbeidet, blant annet i nært samarbeid med statsminister Stoltenberg. Han har også vært en viktig drivkraft for utviklingen i Etiopia de siste årene. Han har bidratt til økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. På Afrikas horn har Meles Zenawi personlig vært sentral for å drive frem fredsforhandlingene mellom Sudan og Sør- Sudan.

- Norge og Etiopia har en åpen og ærlig diskusjon om politikk og samfunn, også på områder det vi har ulike syn, som på menneskerettighetsområdet, og Norge legger vekt på å videreføre et godt samarbeid med Etiopia i fremtiden, sier Støre.

- Etiopia er blant de landene som ligger an til å nå målet om en halvering av fattigdommen. Meles Zenawi har vært viktig i dette arbeidet. Norge håper utviklingen fortsetter under ny ledelse og at ytringsfrihet og andre menneskerettigheter sikres, sier utviklingsminister Heikki Holmås.