Historisk arkiv

Økt norsk støtte til helse i utviklingsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

USA og Norge har i dag blitt enige om sammen å øke innsatsen for kvinner og barns helse i fattige afrikanske land gjennom partnerskapet Saving Mothers, Giving Life. Norge vil gi inntil 500 millioner kroner over fem år til partnerskapet som skal hjelpe gravide kvinner og barn gjennom fødsel og de kritiske første 24 timene.

- Fødselsdagen skal være den lykkeligste dagen i enhver kvinne og hennes families liv. Disse dødsfallene er uakseptable fordi de kunne vært unngått, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Nye FN-tall viser at så mange som 287 000 kvinner dør årlig i forbindelse med graviditet, fødsel og mangelfulle helsetilbud. Hele 7,2 millioner barn dør av årsaker som med enkle grep kunne vært unngått. Hele 99 av 100 mødre som dør under fødsel lever i utviklingsland, og mer enn halvparten av disse dødsfallene skjer i Afrika.

– Selv om FN-tall viser en positiv halvering av mødredødelighet de siste tyve årene, må vi tenke nytt og styrke innsatsen for å nå FNs tusenårsmål 5 om å redusere mødredødeligheten med 75 prosent innen 2015. Saving Mothers, Giving Life skal bidra til dette, sier Støre.

Saving Mothers, Giving Life er et partnerskap lansert av USAs utenriksminister Clinton i samarbeid med Norge, Merck for Mothers, the American College of Obstetricians and Gynecologists og Every Mother Counts.

Utenriksminister Støre og USAs utenriksminister Hillary Rodham Clinton vil etablere en styringsgruppe som skal ivareta et tett samarbeid mellom myndigheter, private selskaper og organisasjoner. Dette åpner for innovasjon og nye aktører som kan bidra til å redde liv i det avgjørende døgnet rundt fødselen. Norad vil gi faglige råd for god gjennomføring, bærekraftig samarbeid og lokal forankring av programmet. Samarbeidet omfatter i første omgang Zambia og Uganda.

Nyttige lenker:

Saving Mothers, Giving Life 

Stortingsmelding 11 – 2012 – Global helse i utenriks og utviklingspolitikken

Statsminister Stoltenberg leder FN-kommisjon for livsviktige medisiner til kvinner og barn

FNs Generalsekretærs Every Woman, Every Child-kampanje og Globale strategi for kvinner og barns helse