Historisk arkiv

Syria-vedtak positivt signal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Sikkerhetsrådets enstemmige vedtak sender et positivt signal om at verdenssamfunnet står mer samlet i sitt krav om å få slutt på volden i Syria. Syriske myndigheter må nå stanse voldshandlingene og legge til rette for at observatørene kan komme på plass, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Sikkerhetsrådets enstemmige vedtak sender et positivt signal om at verdenssamfunnet står mer samlet i sitt krav om å få slutt på volden i Syria. Syriske myndigheter må nå stanse voldshandlingene og legge til rette for at observatørene kan komme på plass, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
Et enstemmig sikkerhetsråd vedtok i dag utplassering av en ubevæpnet militær observatørstyrke på 300 personer samt sivile eksperter. Observatørene skal kunne sendes til Syria for en periode på 90 dager når FNs generalsekretær Ban Ki-moon vurderer at syriske myndigheter etterlever sine forpliktelser. Dagens enighet bygger på forrige ukes vedtak om å sende en fortropp for å legge til rette for en større observatørstyrke.
 
Voldshandlingene i Syria har ikke opphørt siden observatørstyrkens fortropp ble sendt i forrige uke. Syriske myndigheter har heller ikke etterlevd forpliktelser som opphør av kamphandlinger og tilbaketrekking av både sikkerhetsstyrker og tyngre våpen fra befolkningssentre. Observatørene mangler også helikoptre slik at de kan besøke voldsherjede steder. For å lykkes må observatørene gis full bevegelsesfrihet.
 
- Syriske myndigheter har ikke gitt observatørstyrkens fortropp verken den bevegelsesfriheten eller tilgangen den ble lovet. Vi må derfor ha realistiske forventinger til hva observatørstyrken kan oppnå i fravær av genuin samarbeidsvilje fra syriske myndigheter. Jeg håper likevel at observatørstyrkens nærvær – når den måtte bli sendt – kan bidra til å dempe voldsbruken i landet, sier utenriksministeren.
 
- Dette er et risikofylt oppdrag og kun et første skritt i gjennomføringen av Kofi Annans fredsplan. Observatørstyrken er ikke noe alternativ til en fredelig og politisk løsning på krisen i Syria som ivaretar det syriske folkets rett til demokrati og frihet. Den kan i beste fall bidra til en bedret sikkerhetssituasjon som muliggjør en inkluderende politisk overgangsprosess, sier utenriksministeren.