Historisk arkiv

Presidentvalget i Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Resultatene viser at statsminister Vladimir Putin har vunnet en klar seier i det russiske presidentvalget. Valget hadde høy deltakelse. Norge er klar til å videreutvikle det nære samarbeidet med Russland. Samtidig er vi uroet over meldinger fra internasjonale observatører fra OSSE og Europarådet om at det har vært betydelige mangler ved gjennomføringen av valget, tross forbedringer i forhold til dumavalget i desember. Vi vil nå avvente observatørenes endelige rapport, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Resultatene viser at statsminister Vladimir Putin har vunnet en klar seier i det russiske presidentvalget. Valget hadde høy deltakelse. Norge er klar til å videreutvikle det nære samarbeidet med Russland. Samtidig er vi uroet over meldinger fra internasjonale observatører fra OSSE og Europarådet om at det har vært betydelige mangler ved gjennomføringen av valget, tross forbedringer i forhold til dumavalget i desember. Vi vil nå avvente observatørenes endelige rapport, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
Etter at 99,4 prosent av stemmene er talt opp er resultatene av presidentvalget i Russland 4. mars 63,64 prosent til statsminister Vladimir Putin. Valgdeltagelsen på landsbasis var 65,3 prosent av 110 millioner registrerte velgere.
 
- De siste månedene har vi vært vitne til at store grupper i det russiske samfunnet har engasjert seg aktivt i den politiske debatten. Dette er et viktig og naturlig ledd i utviklingen av demokratiet i Russland. Det er gledelig at de demonstrasjonene som har vært til nå har vært fredelige. Vi forutsetter at myndighetene fortsatt vil håndtere dette på en fredelig måte og respektere demonstrantenes rett til fri meningsytring, sier Støre.

Norge har i mange år samarbeidet nært med Vladimir Putin, både i hans tidligere presidentperioder og i hans tid som statsminister.
 
- Forholdet mellom Norge og Russland har utviklet seg i en positiv retning gjennom de årene der Putin har hatt det politiske lederansvaret, generelt i det tosidige forholdet og særlig i nordområdene. Norske myndigheter ser fram til å fortsette det nære samarbeidet med ham når han tiltrer som president i mai.

- Vi oppfordrer samtidig den russiske ledelsen til å legge sterkere vekt på utviklingen av rettsstat, demokrati og menneskerettigheter, sier Støre.