Historisk arkiv

Utenriksminister Clinton til Norge 31. mai til 2. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

USAs utenriksminister Hillary Rodham Clinton besøker Norge fra 31. mai til 2. juni.

Utenriksminister Clinton ankommer Oslo om kvelden 31. mai. Fredag 1. juni vil Clinton ha møter med både utenriksministeren og statsministeren, samt en audiens hos HM Kongen. 

På ettermiddagen 1. juni vil utenriksminister Clinton sammen med utenriksminister Støre delta på en internasjonal konferanse om global helse i Oslo Rådhus. Se konferansens nettsted for mer informasjon. En egn priv. til red. om dette arrangementet vil følge. 

Om kvelden 1. juni reiser Clinton og Støre til Tromsø hvor det blir program med fokus på arktis og nordområdene 2. juni.

Ytterligere detaljer om programmet vil sendes ut som priv. til red. 

Flere av arrangementene vil ventelig ha plassbegrensninger, så alle påmeldte deltakere kan ikke påregne å delta på alle arrangementer. Det vil da bli organisert pool for presse.

Presseakkreditering for hele besøket, inkludert helsekonferansen i Oslo, er åpnet på følgende nettside.  

NB! Siste frist for akkreditering til besøket er tirsdag 28. mai kl. 16.00.

Pressekontakt: Underdirektør Frode Overland Andersen, mobil 917 22022