Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Åpent møte om UDs reisestøtte for kulturlivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Statssekretær Gry Larsen innleder til debatt om UDs reisestøtte for kulturlivet onsdag 7. mars kl. 10.00 på Litteraturhuset i Oslo. Debatten vil ta utgangspunkt i en uavhengig evaluering av denne støtteordningen utført av Telemarksforsking.

Statssekretær Gry Larsen innleder til debatt om UDs reisestøtte for kulturlivet onsdag 7. mars kl. 10.00 på Litteraturhuset i Oslo. Debatten vil ta utgangspunkt i en uavhengig evaluering av denne støtteordningen utført av Telemarksforsking. 

Debatten tar utgangspunkt i om ordningen med reisestøtte til kulturlivet har fungert godt nok. Har man lyktes i å fremme internasjonaliseringen av norske kunstneres virksomhet eller bør det gjøres endringer i ordningen?  

Tid: Onsdag 7. mars kl. 10.00-12.00
Sted: Kjelleren, Litteraturhuset, Oslo  

Telemarksforskings presentasjon vil bli kommentert av et panel bestående av Helge Skansen, daglig leder for Riksscenen, Ragna Sofie Grung Moe, styreleder for Jo Strømgren Kompani og tidligere leder for Norcode, Ina Christell Johannessen, kunstnerisk leder for danseensemblet Zero Visibility og Aashild Grana, dekanus ved Kunsthøgskolen i Bergen. Debattleder er Ingrid Røynesdal, leder for Edvard Grieg-museet Troldhaugen. 

UD har siden 2003 delegert tildelingen av reisestøttemidler for norske kulturaktører i utlandet til i alt syv faginstitusjoner innen kulturlivet (Norla, Danse- og Teatersentrum, Stiftelsen Norsk musikkinformasjon, Office for Contemporary Art, Norsk Form, Norsk Filminstitutt og Norske kunsthåndverkere). Dette har vært for å sikre at kulturfaglige vurderinger skulle ligge til grunn for fordelingen av denne støtten. 

Vedlagt følger Telemarkforskings evalueringsrapport om reisestøtte til norsk kulturliv - ”Katedral, paviljong og børs” .

Pressekontakt: Underdirektør Frode Overland Andersen, mob. 917 22022

Til toppen