Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke arbeidet mot tortur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen ønsker å ratifisere den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon. - Det vil styrke det forebyggende arbeidet mot tortur, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Regjeringen ønsker å ratifisere den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon. - Det vil styrke det forebyggende arbeidet mot tortur, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Formålet med protokollen er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Det skal skje gjennom regelmessige besøk blant annet til fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barneverninstitusjoner. 

Regjeringen foreslår at Sivilombudsmannen utpekes som nasjonal forebyggende mekanisme. 

- Sivilombudsmannen har lang erfaring med å kontrollere forvaltningen, og har høy troverdighet og legitimitet, sier utenriksminister Eide. 

Regjeringen foreslår videre at det oppnevnes et rådgivende utvalg som sikrer at sivilt samfunn kan bidra i arbeidet. 

Den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon ble vedtatt 18. desember 2002, undertegnet av Norge 24. september 2003 og trådte i kraft 22. juni 2006. 65 stater er part i protokollen. 

Justisdepartementet tar sikte på å fremme en proposisjon til Stortinget med forslag til endringer i sivilombudsmannsloven og -instruksen i løpet av våren 2013.

Til toppen