Forsiden

Historisk arkiv

Norge ber WTO utpeke panel i sel-saken mot EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Canada har i dag bedt Verdens handelsorganisasjon om å utpeke medlemmer til et tvisteløsningspanel som skal vurdere om EUs selregelverk er i samsvar med EUs WTO-forpliktelser.

Norge og Canada har i dag bedt Verdens handelsorganisasjon om å utpeke medlemmer til et tvisteløsningspanel som skal vurdere om EUs selregelverk er i samsvar med EUs WTO-forpliktelser. 

Regelverket forbyr i praksis all omsetning av norske selprodukter i EU.

- Vi mener selregelverket er i strid med EUs WTO-forpliktelser og ser frem til å komme i gang med panelprosessen, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Regelverket setter opp svært strenge vilkår for handel med selprodukter i EU. Norske selprodukter vil ikke kunne oppfylle disse kravene og kan derfor ikke lenger omsettes i EU.

- For norske myndigheter handler denne saken om viktige prinsipper, som vår rett til å drive bærekraftig høsting av våre levende marine ressurser, og til å kunne omsette produktene fra fangst og fiske, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Norge, så vel som Canada, mener at det ikke er grunnlag for EUs regelverk. Selbestandene som den norske næringen jakter på er ikke truede, og norsk fangst foregår i kontrollerte former med etisk forsvarlige midler som sikrer dyrenes velferd.

En panelsak i WTO vil anslagsvis vare i ett år.

Tvisteløsningspanelet ble etter anmodning fra Norge og Canada opprettet i april 2011 for å få en uavhengig vurdering av EUs selregelverk (forordning 1007/2009/EF), som trådte i kraft 20. august 2010.