Historisk arkiv

Styrket sikkerhet på ambassadene og i Utenriksdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår at Utenriksdepartementet tilføres 140 millioner kroner for å styrke sikkerheten på utenriksstasjonene samt i departementet i Oslo,

- I det internasjonale bildet vi nå ser, er diplomatiske stasjoner mer utsatte enn før. For å sikre våre medarbeidere bedre samt for å kunne opprettholde driften i krevende perioder, foreslår vi 35 millioner kroner til fysiske sikringstiltak på våre ambassader, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

I lys av det viktige fokuset på sikkerhet og beredskap knyttet til offentlige institusjoner i Norge er det også behov for en oppjustering av grunnsikringen ved UDs bygninger i Oslo. Det foreslås bevilget 65 millioner kroner til dette. 

Regjeringen foreslår videre 40 millioner kroner til oppgradering og sikring av IKT-infrastrukturen i UD. Dette skal sikre robuste kommunikasjonsnett internt og med andre aktører. 

 - Ikke minst i en krisesituasjon er det viktig at vi har robuste systemer for å kommunisere med våre utestasjoner. Vi ser også at truslene i det digitale rom øker, noe som også krever ytterligere sikringstiltak rundt UDs kommunikasjonsinfrastruktur, sier utenriksminister Espen Barth Eide.