Historisk arkiv

Norge fordømmer angrep på Røde Kors i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det lokale kontoret til Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Jalalabad ble på ettermiddagen 29. mai angrepet av ukjente gjerningsmenn. En afghansk vakt ble drept og en internasjonal delegat ble lettere skadet i angrepet.

Det lokale kontoret til Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Jalalabad ble i går ettermiddag angrepet av ukjente gjerningsmenn. En afghansk vakt ble drept og en internasjonal delegat ble lettere skadet i angrepet.  

- Vi fordømmer angrepet på det sterkeste. Angrep på humanitære hjelpearbeidere har store ringvirkninger for den konfliktrammede befolkningen og er helt uakseptabelt, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Det internasjonale Røde Kors har vært til stede i Afghanistan siden 1987 for å hjelpe og beskytte sivilbefolkningen. 

- Det er nødvendig å bruke enhver anledning til fremme respekten for de humanitære prinsipper og humanitærretten blant alle parter i konflikten, sier utenriksminister Eide. 

Norge var nettopp vertskap for en internasjonal konferanse for å styrke beskyttelsen av sivile og respekten for humanitærretten. Dette angrepet viser hvor viktig det er å fortsette dette arbeidet.